#Sever 1#Sever 2
Đào tạo hai công chúa thành dâm nữ tập cuối

Đào tạo hai công chúa thành dâm nữ tập cuối

Nội dung phim

Cả hai cô gái ấy sẽ thụ thai và sau đó ngày ngày phải được bồi bổ đầy đủ sẽ thụ thai sinh ra cho hắn đội quân mạnh và trung thành.Hai cô công chúa ngây thơ đã đầy đủ điều kiện cho hắn thực hiện âm mưu.và thế hắn bắt đầu dạy dỗ biến hai công chúa thành dâm nữ để hắn địt mỗi ngày.Cũng đã thành công khi cả hai công chúa cũng đã thụ thai.một cái thai rất lớn mất rất lâu cũng đã có thể sinh ra đội quân.Ngày hôm đó nàng công chúa cũng bắt đầu sinh từ đứa con hay quân lính của tên pháp sư ra đời từ tên một nhanh chóng lớn lên và sau đó chúng lại quay sang tiếp tục địt chính hai nàng công chúa để tiếp tục sinh sôi

Diễn viên tham gia phim

N/A