#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Trong trường học luôn có những câu lạc bộ dành cho những học sinh có thể tham gia. Và một thời gian gần đây có tin đồn ở bên trong trường học có ma. Cho nên nam sinh đã cùng với bạn trong câu lạc bộ đi tìm hiểu xem có phải sự thật không. Nam sinh đã truy tìm đúng vào lúc mà câu lạc bộ dâm dục đang tuyển thanh viên mới vào ban đâm. Nam sinh đã trúng phải thuốc kích dục rất ham muốn thèm khát. Và nam sinh đã cùng với những nam sinh khách cùng với cô gái làm tình quan hệ tình dục với nhau. Nam sinh đã bị trúng thuốc kích dục ham muốn thèm khát sung sướng

Diễn viên tham gia phim

N/A